Les Deux • Episode 001 Podcast Rheinisch Wilde Ecke | Neschville

★ Les Deux Podcast Rheinisch Wilde Ecke ★

LesDeux Logo

• Episode 001 Frühlingsanfang

Frühlings Frühlingsanfang
Wo häs du dich versteck
Frühlings Frühlingsanfang
Wors do bis widder weg

Frühlings Frühlingsanfang
Kumm doch kumm vorbei
Frühlings Frühlingsanfang
Maach vöran leven Mai

KlingKlang ≈ Suono ≈ Sonido ≈ Son ≈ Sounds

Les Deux Frühlingsanfang Episode 001

© 2018 Script, Musik, Lyrics & Produktion: M. Neschen ∘ All Rights Reserved

Frühlingslied Komplett: Minute 8:50 ca.